Pakeitimai kineziterapeuto normoje

Mieli kolegos,

2017-11-23 Lietuvos kineziterapeutų draugijos vardu, raštu kreipėmės į LR Sveikatos apsaugos ministrą prof. A. Verygą, dėl MN Kineziterapeutas papildymo.

Supažindiname su rezultatu.

PRAŠYMAS

Dėl MN Kineziterapeutas papildymo

2017-11-23

2016-02-10 įsigaliojo  Lietuvos medicinos normos MN 124″2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 6.2 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Prašome Jūsų papildyti šią medicinos normą dviem fizikiniais veiksniais: smūgine banga ir lazeriu,  kuriuos kineziterapeutai turi naudoti savo klinikinėje praktikoje kaip ir kitus fizikinius veiksnius ir kurie nebuvo įtraukti rengiant šią medicinos normą.

Pakeistas įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f210a900e17911e7b3f0a470b0373cb2

Komentarai uždrausti.