Narystė Lietuvos kineziterapeutų draugijoje

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAS IR PAŠALINIMAS

5.1. Nauji nariai gali būti priimami kaip tikrieji nariai, studentai nariai ir garbės nariai.

5.2. Draugijos narių sąrašus tvarko draugijos sekretorius.

5.3. Asmenys, pageidaujantys tapti draugijos nariais, privalo pateikti raštišką  prašymą draugijos valdybai.

5.4. Valdyba dėl nario kandidatūros priima sprendimą paprasta balsų dauguma ir informuoja asmenį apie priimtą sprendimą per 14 darbo dienų.

5.5. Gavus valdybos sprendimą, naujai priimtas narys per 2 mėnesius nuo valdybos pranešimo turi sumokėti stojamąjį mokestį. Po to įtraukiamas  į  LKTD narių sąrašą.

Norint įstoti į Lietuvos kineziterapeutų draugiją reikia:

1) Užpildyti nario anketą (nario anketa)  (wordinis formatas) ir siųsti adresu lietuvosktd@gmail.com

Gavus patvirtinimą dėl narystės reikia:

2)Sumokėti stojamąjį mokestį 15 , studentam 8  lt.

3)Sumokėti metinį mokestį 15  lt, studentam 8  lt.

Norėdami pasitikrinti ar esate Lietuvos kineziterapeutų draugijos narių sąraše spauskite čia

Metinis mokestis mokamas užeinamuosius metus sausio-kovo mėnesiais. 

Rekvizitai

Banko sąskaita : LT 387300010002244049

Įmonės kodas : 191916623

Adresas : Eivenių g. 2, Kaunas .

Lietuvos kineziterapeutų draugijos valdyba

Komentarai uždrausti.