Kineziterapija

Kineziterapija (gr. Kinesis – judėjimas, terapija – gydymas) –  gydymas, turintis apibrėžtą teorinį ir praktinį pagrindą bei platų klinikinį pritaikymą, ligų ir traumų prevencija, sveikos gyvensenos skatinimas ir mokymas, siekiant vystyti, palaikyti ir (ar) atkurti optimalias judėjimo ar kitas funkcines galimybes, kai judėjimas ar kitos funkcijos yra pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar aplinkos veiksnių.

Kineziterapinė diagnozė – esamų ar galimų judėjimo funkcijos sutrikimų, funkcinių ribojimų ir (ar) negalios įvardijimas. Kineziterapinė diagnozė padeda kineziterapeutui numatyti prognozę ir sudaryti individualią kineziterapijos programą pacientui.

Kineziterapeuto  praktika – teisės aktų reglamentuota kineziterapeuto pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra.

Kineziterapija :dinamiška profesija turinti apibrėžtą teorinį ir praktinį pagrindą, platų klinikinį pritaikymą siekiant vystyti, palaikyti arba atkurti  optimalias judėjimo ar kitas funkcines galimybes, kai judėjimas ar kitos funkcijos yra pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar aplinkos veiksnių

Kineziterapeutas :

  1. Nustato, gydo ir/ar kompensuoja judesių sutrikimą ir didina fizinį bei funkcinį pajėgumą.
  2. Atgauna (grąžina), pa(iš)laiko ir lavina ne tik optimalią fizinę funkciją, bet ir optimalų sveikatingumą, fizinį pajėgumą bei gyvenimo pilnatvę (kokybę).
  3. Padeda išvengti ligų , simptomų, pažeidimų progresavimo, funkcijos ribotumo ir negalumo, kurį gali sukelti ligos, sutrikimai, būklės ar su(pa)žeidimai.

Veiklos sferos:

  1. Teikia (gydymo) paslaugas asmenims, turintiems sutrikimų, funkcijos ribotumą, negalią arba sveikatos pokyčių dėl traumos ar ligos.
  2. Bendrauja ir bendradarbiauja su kitais profesionalais (gydytojais, slaugytojais, ergoterapeutais, logopedais).
  3. Nustato rizikos veiksnius ir elgseną, kurie apsunkina optimalų asmens funkcionavimą.
  4. Rūpinasi ligų profilaktika, sveikatina ir didina fizinį pajėgumą.
  5. Konsultuoja, moko, dalyvauja moksliniuose tyrimuose, administruoja (privati veikla).

“Kineziterapija yra tarptautiniu mastu pripažinta sveikatos priežiūros profesija, kuria gali užsiimti tiktai kompetentingi ir ten, kur to reikalauja  nacionaliniai įstatymai registruoti ar licencijuoti kineziterapeutai” (WCPT, 1995 m.)

Komentarai uždrausti.