Svarbūs įsakymai ir įstatymai kineziterapeutams

Lietuvos Respublikos įstatymai ir įsakymai:

1)  Lietuvos medicinos norma. Kineziterapeutas: teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2) ĮSAKYMAS DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ (PADALINIŲ) VEIKLOS SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 

3) DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO

4) ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-120 „DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

5) DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS

Tarptautiniai įstatymai, įsakymai ir rekomendacijos:

1) Europos profesinė kortelė (EPC)

2) WCPT Policy resources 

3) WCPT Practice resources

4) WCPT Education resources

5) WCPT guideline for physical therapist professional entry level education 

Nuorodos:

1) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2) Vilniaus Universitetas Medicinos fakultetas

3) Vilniaus Kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas

4) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

5) Lietuvos kūno kultūros akademija

6) Kauno kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas

7) Utenos kolegija 

8) Klaipėdos valstybinė kolegija 

Komentarai uždrausti.